Strävhåriga taxar, normalstora

Vi föder upp strävhåriga taxar i hemmiljö. Vi har ingen stor produktion av valpar, utan när vi har en bra tik tar vi nån valpkulle då och då. Målsättningen är att få fram bra drivande taxar som också är fina familjehundar. Vid valet av hanhundar strävar vi efter att använda någon bland Nordens främsta drev-taxar.

D-kullen